Lederudvikling

Få lavet et servicetjek på din egen lederrolle og få sparring og coaching

Du bør spørge dig selv...

Hvordan bedriver du ledelse til størst gavn og vækst for dine medarbejdere?
Hvordan udvikler du dit personlige lederskab og finder dine egne bedste ressourcer?
Hvilke barrierer møder du – og hvordan kan du vende disse til konstruktiv læring? Hvordan udvikler og optimerer du dit personales – og dit eget ypperste potentiale?

Tværfaglige processer

Er det svært at samarbejde på tværs i din organisation?

Find de blinde pletter...

Hvornår tit siger vi ikke tværfaglighed? Men hvornår ER vi faktisk tværfaglige? Og hvorhenne er de blinde pletter, når vi går rundt og tror vi lykkes? Jeg tilbyder oplæg, workshops og udviklingsforløb om de individuelle mestringsstrategier og professionsvigtighed. Jeg udvikler jeres model, så I forstår monofagligheden- og flerfaglighedens betydning.

Psykisk arbejdsmiljø

Alle har ret til et godt arbejdsmiljø - det udvikler man sig af!

Hvad er et godt psykisk arbejdsmiljø?

Hvornår trives du på dit arbejde? Hvem har ansvaret – og for hvad? Hvad bidrager du med? Sæt din virksomheds psykiske arbejdsmiljø på dagsordnen – og gør det bedre! Alle har ret til et godt arbejdsmiljø – det er derfra at man vokser og finder sit potentiale. Jeg kan sikre en tryg ramme og proces for, jer som gruppe, til at få løst evt. konflikter,og til at formulere OG integrere en sund kultur.